Vilkår og Betingelser for ditt Medlemskap

Betingelser knyttet til bruk av Alumnirabatt.

Hvem kan inngå avtale om medlemskap hos Alumnirabatt.no?
Alle som er ferdig utdannet fra universitetet, høgskole, militære utdanninger, videregående, privatister, nettstudier og som lærlinger. Dokumentasjon kan kreves ved registrering eller i etterkant. Dette for å sikre oss at medlemskravene blir oppfylt. 

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Alumnirabatt?
Du oppnår medlemsfordelene hos Alumnirabatt.no ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man enten er innlogget på Min Side på www.alumnirabatt.no.

Generelle rabatter
Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over rabatter. Alumnirabatt kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

Overdragelse av avtalen med Alumnirabatt.no
Medlemskap i Alumnirabatt.no er personlig, og kan ikke overdras til andre. Selskapet forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Alumnirabatt videre på samme vilkår.

Behandling av kundeinformasjon
Alumnirabatt.no kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt  informasjon om bruk av avtaler til å utarbeide statistikk på medlemsmassen. Medlemmer vil forbli anonyme. Denne statistikken kan igjen bli distribuert videre til samarbeidspartnere og andre aktører.

Alle opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Alumnirabatt.no og våre samarbeidspartnere behandler all personlig informasjon konfidensielt, og vi vil på ingen måte utlevere personlig informasjon til andre parter. Utsendelse av informasjon blir gjort i henhold til markedsføringsloven.

Alumnirabatt.no og våre samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å bruke personlig informasjon for å kunne ta kontakt med medlemmer angående deres medlemskap i Alumnirabatt.no.

Utlevering av kundeinformasjon
Informasjonen i innmeldingsskjemaet lagres hos Alumnirabatt.no. Denne informasjonen behandles konfidensielt av Alumnirabatt og våre samarbeidspartnere.

Endringer
Selskapet og samarbeidspartnerne kan endre medlemsbetingelser, herunder rabatter hos Alumnirabatt.no. 

Adresseendringer mv.
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i innmeldingsskjemaet til Alumnirabatt.no. Endringene gjøres på www.alumnirabatt.no. 

Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på fordeler hos våre samarbeidspartnere, kan selskapet forlange å få fremlagt kvittering. Det henvises for øvrig til gjeldende regler i kjøpslovens §32.

Bruk av fordelsprogram
Alumnirabatt.no har ingen rettslig ansvar angående forholdet mellom medlemmer i Alumnirabatt.no og samarbeidspartnere til Alumnirabatt.no.

Rettslig ansvar
Alumnirabatt.no fraskriver seg ethvert rettslig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Økonomisk ansvar
Alumnirabatt.no fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Opphavsrett
Ved bruk av denne tjenesten erkjenner du at opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet - foruten eksterne bedrifters logoer og varemerker - tilhører Alumni Rabatt AS (999 630 626 MVA), om ikke annet er oppgitt. Det gis tillatelse til å lese og laste ned informasjon på dette nettstedet kun til personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Informasjonen kan ikke endres, reproduseres eller mangfoldiggjøres. Dersom du ønsker å offentliggjøre innhold fra dette nettstedet for en gruppe, ber vi deg ta kontakt med Alumnirabatt.no for tillatelse.

Øvrig
Fakta- og prisopplysninger gis med reservasjon for eventuelle tekniske så vel som typografiske feil.

Logg inn
Eller Bli medlem gratis Jeg har glemt mitt passord