Alumnirabatt: Personvern og Sikkerhet

Tillit fra brukerne er viktig for oss, og vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

   1. Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Studentkortet AS (org.nr. 989 909 754) vil være behandlingsansvarlig.

   2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. For å gi deg en best mulig oversikt over hvordan personopplysningene blir behandlet, har vi delt dem i tre kategorier basert på hvordan vi henter dem inn:

Opplysninger du gir oss
Når du registrerer deg som bruker hos oss vil du oppgi en del personopplysninger som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse, kjønn, adresse, avgangsår og fødselsdato. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, eksempelvis vil vi lagre korrespondanse som du sender til brukerstøtte.

Gjennom bruken av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler for eksempel informasjon om hvilke av våre nettsider og annonser du besøker.

Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende kategorier:

 • Informasjon om din enhet og internett-tilkobling. 
  Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten du benytter, for eksempel om enhetsprodusent, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, blant annet ip-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av innhold til den enheten du bruker og den brukssituasjonen du er i.

 • Informasjon om bruk av tjenestene - brukeratferd. 
  Vi registrerer også informasjon om din bruk av tjenestene. Vi lagrer opplysninger om dine besøk på nettsidene og din adferd når du bruker våre tjenester. Dette kan for eksempel være opplysninger om hvordan du scroller og navigerer på en nettside, hvilke funksjoner du har brukt på siden og om du har gjennomført et kjøp hos en av våre partnere. Vi vil for eksempel få informasjon om hvilken nettbutikk du har gjort kjøpet hos, ordreverdi, kjøpstidspunkt, produktet som kjøpes og hvilke produkter du liker eller ikke liker.

  Hvis du har installert et eller flere av Alumnirabatt sine nettlesertillegg lagrer vi informasjon om når disse har blitt lastet ned og oppdatert. Dette inkluderer brukerid, IP-adresse og versjon av tillegget. Vi mottar ikke informasjon om hvilke nettsider brukeren besøker mens tillegget er installert. Utelukkende når du klikker på lenken i en nettbutikk vil informasjon om nettside bli sendt til Alumnirabatt. 

 • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt på enheten din. 
  Når du bruker Alumnirabatt sine tjenester, bruker vi ulike teknologier for å gjøre det mulig å levere tjenester til deg som bruker, gjenkjenne deg og lære mer om deg som bruker. Dette gjør vi både selv og med hjelp av tredjeparter. For eksempel bruker vi informasjonskapsler for å kunne spore kjøp for å kunne gi deg rabatter på kjøp du gjør i en nettbutikk. For nærmere informasjon om denne typen teknologi, se egen side om Cookies.

 

3. Hva brukes opplysningene til?

Alumnirabatt jobber kontinuerlig med å gi deg den best mulige opplevelse av våre tjenester og ditt møte med oss. Til dette bruker vi både personopplysninger og andre tilgjengelige former for informasjon. Du kan lese mer om de ulike bruksområdene nedenfor:

Bedre brukeropplevelse
Alumnirabatt behandler personopplysninger og andre former for informasjon for å levere tjenester som avtalt med deg, for eksempel for å la deg logge inn. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

Personaliserte tilbud, anbefalinger og annonser
Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd. Slike anbefalinger og tilpasninger vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt eller på bakgrunn av brukeratferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. Disse opplysningene gjør det mulig for oss å kjøpe digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan motta reklame som er spesielt aktuell for deg ut fra adferdsmønster, alder og andre opplysninger vi har om deg.

Analysere markedstrender og videreutvikle tjenestene
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender på bakgrunn av personopplysninger. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre.

Forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å hindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, og andre handlinger som er brudd på tjenestens vilkår eller forbudt etter norsk lov.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Hvis du har et aktivt kundeforhold til oss, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom å kontakte oss på post@alumnirabatt.no eller ved å redigere din profil på Alumnirabatt.no.

 

4. Deling av opplysninger

I noen tilfeller deler vi personopplysninger med våre partnere for å legge til rette for personaliserte tilbud og reklame. Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler personopplysningene i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan bli overført til en tredjepart i tilfelle av salg eller overdragelse av hele eller deler av virksomheten, som også omfatter relevante personopplysninger.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger på andre måter enn dem som er beskrevet i personvernerklæringen med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke. Ved mistanke om at du har begått en straffbar handling i forbindelse med bruk av kontoen din eller tjenestene, kan opplysningene bli gitt videre til offentlige myndigheter dersom de krever det.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
Hvis vi overfører personopplysningene dine til mottakere i et land utenfor EU/EØS, inngår vi avtaler og tar de nødvendige forholdsregler i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning.

 

5. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge de er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere, inkludert alle logger og annen backup-informasjon.

Retting, blokkering og sletting av personopplysninger
Du kan be om innsyn i personopplysninger vi har om deg i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har rett til å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med kravene i lovgivningen. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser. Hvis du ønsker at din konto skal slettes kan dette gjøres på «Min Side» eller ved å kontakte kundeservice hos Alumnirabatt.no.

 

6. Sikkerhet

Vi holder vedlike rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting.

 

7. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere Alumnirabatts personvernerklæring for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

8. Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på support@alumnirabatt.no eller skriftlig:

Markeveien 1C, 5012 Bergen

 

Logg inn
Eller Bli medlem gratis Jeg har glemt mitt passord